Wassim Ibrahim | Pieśni Lewantu

Strefa 📌 ul. Tomasza 31 (Kraków)

Starożytny region pełen miłości, spokoju, i umiłowania sztuki. Taki krajobraz wyłania się z dźwięków, którymi otuli nas Wassim Ibrahim podczas koncertu 'improwizacja Lewantu’. To muzyczna podróż poprzez kilka krajów i krain, pełna archaicznych melodii oraz pieśni w językach aramejskim i arabskim. 

WYDARZENIA